Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére

 1. Adatkezelők, adatfeldolgozók:

Az alábbi személyeket foglalja magába:

 • Sklena Róbert E.V.
 1. Az ügyfél jogai:

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Sklena Róbert E.V. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az info@atlaszingatlan.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Sklena Róbert E.V. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Megbízó, Vevő, Érdeklődő esetén a regisztráció (Megbízási szerződés kötése, Vételi szándéknyilatkozat tétele, Megtekintési nyilatkozat aláírása, Adás-vételi szerződést készítő ügyvéd munkáját elősegítő adatbekérés, Energetikai tanúsítvány készíttetése) napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart. Amennyiben az ügyfél adataira vonatkozó törlési kérés érkezik írásban a Sklena Róbert E.V.-hez, az ügyfél inaktív státuszba kerül. Adatait az Info tv. 5. (1) bekezdés a) b) pontja és a Pmtv 7-9. alapján a törvényben meghatározott elévülési határidőig tároljuk.

 1. Adatok továbbítása:

Adatai kizárólag polgári peres eljárás esetén kerülnek továbbításra a cég jogi képviselőjének. Minden más esetben csak az ön hozzájáruló nyilatkozata mellett és egyértelműen az ingatlan ügylethez kapcsolódó segítő szolgáltatásokat végző együttműködő partnereinknek, melyről előzetesen tájékoztatjuk.

 1. Jogorvoslat

Az ügyfél bármilyen adatkezelési kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti Sklena Róbert E.V.-t. Elektronikus úton az info@atlaszingatlan.hu e-mail címre, postai úton a 1139 Budapest, Kartács utca 27. FSZ/3 szám alatti székhelyre küldött levél útján. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

 

Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és a hozzáférésre jogosultak

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tárolt adatok köre

Hozzáférés

ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, szig. száma, megtekintett ingatlanok azonosító száma és a megtekintés időpontja, a keresett ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáfér Sklena Róbert E.V. akinek van az ügyfél által megadott keresési paramétereknek megfelelő ingatlana, valamint jogi képviselője

ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, szig. száma, megtekintett ingatlanok azonosító száma és a megtekintés időpontja, a keresett ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáfér Sklena Róbert E.V. akinek van az ügyfél által eladásra szánt ingatlanra keresői igénye, valamint jogi képviselője

az ingatlanközvetítő megkerülésével létesített ügylet esetén polgári jogi érvényesítéshez

GDPR 6.cik 1) bekezdés f) pontja (adatkezelő jogos érdekének érvényesítése)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, szig. száma, megtekintett ingatlanok azonosító száma és a megtekintés időpontja, a keresett ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáfér Sklena Róbert E.V. valamint jogi képviselője

Sklena Róbert E.V. stratégiai partnereinek az ingatlan ügyletet segítő szolgáltatások igénybevétele esetén (adás-vételi szerződés, energetikai tanúsítvány)

GDPR 6.cik 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, keresés paraméterei, az adott igényhez kapcsolódó egyéb adatok (azonosító okmány típusa, száma, adószám, bankszámlaszám)

Sklena Róbert E.V., stratégiai partnerei, mely cégről/cégekről az adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás függvényében, annak igénybevételei előtt


Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére

 1. Adatkezelők, adatfeldolgozók:

Az alábbi személyeket foglalja magába:

 • Sklena Róbert E.V.
 1. Az ügyfél jogai:

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Sklena Róbert E.V. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az info@atlaszingatlan.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Sklena Róbert E.V. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Megbízó, Vevő, Érdeklődő esetén a regisztráció (Megbízási szerződés kötése, Vételi szándéknyilatkozat tétele, Megtekintési nyilatkozat aláírása, Adás-vételi szerződést készítő ügyvéd munkáját elősegítő adatbekérés, Energetikai tanúsítvány készíttetése) napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart. Amennyiben az ügyfél adataira vonatkozó törlési kérés érkezik írásban a Sklena Róbert E.V.-hez, az ügyfél inaktív státuszba kerül. Adatait az Info tv. 5. (1) bekezdés a) b) pontja és a Pmtv 7-9. alapján a törvényben meghatározott elévülési határidőig tároljuk.

 1. Adatok továbbítása:

Adatai kizárólag polgári peres eljárás esetén kerülnek továbbításra a cég jogi képviselőjének. Minden más esetben csak az ön hozzájáruló nyilatkozata mellett és egyértelműen az ingatlan ügylethez kapcsolódó segítő szolgáltatásokat végző együttműködő partnereinknek, melyről előzetesen tájékoztatjuk.

 1. Jogorvoslat

Az ügyfél bármilyen adatkezelési kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti Sklena Róbert E.V.-t. Elektronikus úton az info@atlaszingatlan.hu e-mail címre, postai úton a 1139 Budapest, Kartács utca 27. FSZ/3 szám alatti székhelyre küldött levél útján. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

 

Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és a hozzáférésre jogosultak

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tárolt adatok köre

Hozzáférés

ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, szig. száma, megtekintett ingatlanok azonosító száma és a megtekintés időpontja, a keresett ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáfér Sklena Róbert E.V. akinek van az ügyfél által megadott keresési paramétereknek megfelelő ingatlana, valamint jogi képviselője

ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, szig. száma, megtekintett ingatlanok azonosító száma és a megtekintés időpontja, a keresett ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáfér Sklena Róbert E.V. akinek van az ügyfél által eladásra szánt ingatlanra keresői igénye, valamint jogi képviselője

az ingatlanközvetítő megkerülésével létesített ügylet esetén polgári jogi érvényesítéshez

GDPR 6.cik 1) bekezdés f) pontja (adatkezelő jogos érdekének érvényesítése)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, szig. száma, megtekintett ingatlanok azonosító száma és a megtekintés időpontja, a keresett ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáfér Sklena Róbert E.V. valamint jogi képviselője

Sklena Róbert E.V. stratégiai partnereinek az ingatlan ügyletet segítő szolgáltatások igénybevétele esetén (adás-vételi szerződés, energetikai tanúsítvány)

GDPR 6.cik 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, keresés paraméterei, az adott igényhez kapcsolódó egyéb adatok (azonosító okmány típusa, száma, adószám, bankszámlaszám)

Sklena Róbert E.V., stratégiai partnerei, mely cégről/cégekről az adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás függvényében, annak igénybevételei előtt